Metoda Lego-Logos: od teorii do praktyki

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak połączyć naukę filozofii z kreatywnością i zabawą? Okazuje się, że istnieje na to sposób – metoda Lego-logos. Ta innowacyjna metoda edukacyjna wykorzystuje popularne klocki Lego do stymulowania dyskusji filozoficznych i rozwijania umiejętności krytycznego myślenia. W artykule omówimy na czym polega metoda Lego-Logos oraz wskażemy kilka przykładów zastosowania Lego do nauczania innych przedmiotów niż filozofia.

Czym jest metoda Lego-logos?

Metoda Lego-logos to innowacyjne podejście do nauczania filozofii, opracowane przez polskiego filozofa i wykładowcę, Jarosława Marka Spychałę. Polega ona na wykorzystaniu klocków Lego jako narzędzia do stymulowania dyskusji filozoficznych i rozwijania kreatywnego myślenia.

Podczas zajęć prowadzonych metodą Lego-logos, uczestnicy otrzymują tekst filozoficzny do przeczytania, a następnie mają za zadanie przedstawić swoje rozumienie tekstu w formie konstrukcji z klocków Lego. 

To, co na pierwszy rzut oka może wydawać się dziecinną zabawą, w rzeczywistości jest potężnym narzędziem edukacyjnym, które pozwala na głębsze zrozumienie i przyswojenie abstrakcyjnych koncepcji filozoficznych.

Zalety metody Lego-logos

Metoda Lego-logos ma wiele zalet, które czynią ją atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych metod nauczania filozofii:

 • Angażuje uczestników w aktywny proces uczenia się, co zwiększa ich zainteresowanie i motywację.
 • Pozwala na wyrażenie abstrakcyjnych idei w formie konkretnych, namacalnych konstrukcji, co ułatwia ich zrozumienie i zapamiętanie.
 • Stymuluje kreatywność i wyobraźnię, zachęcając uczestników do nieszablonowego myślenia.
 • Rozwija umiejętności komunikacyjne i współpracy, ponieważ uczestnicy muszą przedstawić swoje interpretacje tekstów i przedyskutować je z innymi.

Jak wygląda lekcja prowadzona metodą Lego-logos?

Typowa lekcja prowadzona metodą Lego-logos składa się z dwóch części, trwających łącznie około 90 minut. W pierwszej części uczestnicy czytają wybrany tekst filozoficzny, a następnie przedstawiają swoje rozumienie tekstu w formie konstrukcji z klocków Lego.

W drugiej części zajęć uczestnicy prezentują swoje prace i dyskutują o nich, starając się znaleźć argumenty za poszczególnymi interpretacjami. Rolą prowadzącego jest moderowanie dyskusji i zadawanie pytań, które pomagają uczestnikom głębiej zrozumieć omawiany tekst i rozwinąć swoje myślenie.

Dla kogo przeznaczona jest metoda Lego-logos?

Metoda Lego-logos jest na tyle elastyczna i uniwersalna, że może być stosowana w pracy z różnymi grupami wiekowymi i na różnych poziomach edukacji. Sprawdza się zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i z dorosłymi.

Szczególnie dobrze metoda ta sprawdza się w pracy z osobami, które nie mają wcześniejszego doświadczenia z filozofią lub obawiają się, że jest to dziedzina zbyt abstrakcyjna i trudna do zrozumienia. Dzięki wykorzystaniu klocków Lego jako medium ekspresji, uczestnicy czują się swobodniej i pewniej w wyrażaniu swoich myśli i interpretacji.

Zastosowanie klocków Lego w nauczaniu różnych przedmiotów

Matematyka

Wykorzystanie klocków Lego w nauczaniu matematyki otwiera przed uczniami nowe możliwości zrozumienia abstrakcyjnych pojęć. Oto kilka przykładów:

 • Budowanie figur geometrycznych: Uczniowie mogą tworzyć różnorodne figury, takie jak kwadraty, prostokąty, trójkąty czy wielokąty, używając klocków Lego. Poprzez fizyczne manipulowanie elementami, łatwiej zrozumieją właściwości i zależności między figurami.
 • Nauka ułamków: Klocki Lego świetnie nadają się do wizualizacji ułamków. Uczniowie mogą budować „całości” z określonej liczby klocków, a następnie dzielić je na równe części, aby zobrazować ułamki właściwe, niewłaściwe czy liczby mieszane.

Język polski

Metoda Lego-logos znajduje również zastosowanie w nauczaniu języka polskiego, rozwijając kreatywność i umiejętności językowe uczniów:

 • Tworzenie opowiadań: Uczniowie mogą zbudować z klocków Lego scenerię lub bohaterów, a następnie stworzyć wokół nich fascynujące historie. Taka forma pracy pobudza wyobraźnię i zachęca do twórczego pisania.
 • Ilustrowanie przysłów i idiomów: Uczniowie mogą przedstawić dosłowne znaczenie przysłów czy idiomów za pomocą konstrukcji z klocków Lego, a następnie dyskutować o ich przenośnym znaczeniu. To ćwiczenie pomaga zrozumieć i zapamiętać te wyrażenia.

Historia

Lekcje historii zyskują nowy wymiar dzięki metodzie Lego-logos:

 • Odtwarzanie ważnych wydarzeń: Uczniowie mogą odtworzyć kluczowe momenty historyczne, takie jak bitwy, podpisanie traktatów czy koronacje, używając klocków Lego. Budowanie makiet i scen pozwala lepiej zrozumieć i zapamiętać te wydarzenia.
 • Tworzenie linii czasu: Klocki Lego można wykorzystać do stworzenia interaktywnej linii czasu, gdzie każdy klocek reprezentuje ważne wydarzenie lub postać historyczną. Uczniowie mogą fizycznie manipulować linią czasu, ucząc się chronologii i zależności między faktami.

Geografia

Metoda Lego-logos wzbogaca lekcje geografii, czyniąc je bardziej namacalnymi i angażującymi:

 • Budowanie modeli ukształtowania terenu: Uczniowie mogą tworzyć modele gór, dolin, wysp czy innych form ukształtowania terenu za pomocą klocków Lego. Trójwymiarowe reprezentacje ułatwiają zrozumienie pojęć geograficznych.
 • Tworzenie map: Klocki Lego można wykorzystać do budowania map, gdzie różne kolory i kształty klocków reprezentują różne elementy, takie jak miasta, rzeki, granice państw czy strefy klimatyczne. Taka interaktywna forma nauki pomaga w przyswajaniu wiedzy geograficznej.

Biologia

Lekcje biologii stają się bardziej interesujące dzięki zastosowaniu metody Lego-logos:

 • Modelowanie struktur komórkowych: Uczniowie mogą zbudować modele komórek i ich organelli za pomocą klocków Lego. Trójwymiarowe reprezentacje ułatwiają zrozumienie budowy i funkcji poszczególnych elementów komórki.
 • Ilustrowanie procesów biologicznych: Klocki Lego można wykorzystać do zilustrowania złożonych procesów, takich jak fotosynteza, podział komórki czy replikacja DNA. Fizyczne manipulowanie elementami pomaga uczniom zrozumieć i zapamiętać te procesy.

Fizyka

Metoda Lego-logos znajduje zastosowanie również w nauczaniu fizyki, czyniąc abstrakcyjne pojęcia bardziej zrozumiałymi:

 • Budowanie prostych maszyn: Uczniowie mogą zbudować modele dźwigni, bloków, kół i osi czy równi pochyłych za pomocą klocków Lego. Eksperymentowanie z tymi modelami pomaga zrozumieć zasady działania prostych maszyn.
 • Demonstrowanie praw fizyki: Klocki Lego można wykorzystać do zademonstrowania praw fizyki, takich jak prawo grawitacji, zasada zachowania energii czy prawa Newtona. Interaktywne eksperymenty ułatwiają przyswojenie tych koncepcji.

Chemia

 • Modelowanie struktur cząsteczkowych: Uczniowie mogą zbudować modele cząsteczek i związków chemicznych za pomocą klocków Lego. Trójwymiarowe reprezentacje ułatwiają zrozumienie budowy i geometrii cząsteczek.
 • Ilustrowanie reakcji chemicznych: Klocki Lego można wykorzystać do zilustrowania reakcji chemicznych, takich jak synteza, rozkład czy wymiana. Fizyczne manipulowanie elementami pomaga uczniom zrozumieć i zapamiętać przebieg tych reakcji.

Wyzwania związane z metodą Lego-logos

Choć metoda Lego-logos niesie ze sobą wiele korzyści, istnieją również pewne wyzwania związane z jej stosowaniem. Jednym z nich jest zapewnienie odpowiedniej ilości klocków Lego dla wszystkich uczniów. Szkoły muszą zainwestować w zestawy klocków, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Kolejnym wyzwaniem jest odpowiednie przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć tą metodą. Wymaga ona od nauczycieli kreatywności, elastyczności i umiejętności moderowania dyskusji. Nauczyciele powinni przejść odpowiednie szkolenia, aby efektywnie wykorzystywać potencjał metody Lego-logos.

Porównanie z innymi metodami nauczania

W porównaniu z tradycyjnymi metodami nauczania, takimi jak wykład czy praca z podręcznikiem, metoda Lego-logos wyróżnia się swoim praktycznym i angażującym charakterem. Uczniowie aktywnie uczestniczą w procesie zdobywania wiedzy, co przekłada się na lepsze zrozumienie i zapamiętywanie materiału.

W odróżnieniu od metod opartych głównie na słuchaniu i czytaniu, Lego-logos angażuje różne zmysły i style uczenia się. Uczniowie mają możliwość dotykania, manipulowania i tworzenia fizycznych reprezentacji abstrakcyjnych pojęć, co ułatwia ich przyswojenie.

Przeczytaj również

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj