Jakie trzeba mieć oceny, żeby dostać się do szkoły mundurowej?

InfantylnyEdukacjaSzkołaJakie trzeba mieć oceny, żeby dostać się do szkoły mundurowej?

Szkoły mundurowe cieszą się coraz większą popularnością wśród młodzieży. Oferują one nie tylko ciekawy program nauczania, ale także możliwość rozwoju osobistego i fizycznego. Jednak aby dostać się do takiej szkoły, trzeba spełnić określone wymagania, w tym osiągnąć odpowiednie wyniki w nauce. Jakie oceny są wymagane, aby mieć szansę na przyjęcie do szkoły mundurowej?

Wymagania rekrutacyjne szkół mundurowych

Rekrutacja do szkół mundurowych odbywa się na podobnych zasadach jak w przypadku innych szkół ponadpodstawowych. Brane są pod uwagę oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz dodatkowe osiągnięcia kandydata.

Każda szkoła mundurowa może mieć swoje własne kryteria rekrutacyjne, jednak zazwyczaj wymagane są:

 • Dobre oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia). Im wyższe oceny, tym większe szanse na przyjęcie.
 • Wysoki wynik egzaminu ósmoklasisty, szczególnie z części matematyczno-przyrodniczej oraz językowej.
 • Dodatkowe osiągnięcia, takie jak udział w konkursach, olimpiadach, wolontariacie czy aktywność sportowa.

Warto pamiętać, że liczba miejsc w szkołach mundurowych jest ograniczona, dlatego o przyjęciu decyduje nie tylko spełnienie wymagań, ale także konkurencja wśród kandydatów.

Przedmioty punktowane w rekrutacji

W procesie rekrutacyjnym do szkół mundurowych brane są pod uwagę oceny z określonych przedmiotów. Najczęściej są to:

 • Język polski
 • Matematyka
 • Język obcy (zazwyczaj język angielski)
 • Przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka, geografia)

Oceny z tych przedmiotów są przeliczane na punkty rekrutacyjne według ustalonych zasad. Im wyższa ocena, tym więcej punktów otrzymuje kandydat. Dodatkowo punktowane są także wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz osiągnięcia pozaszkolne.

Progi punktowe w rekrutacji

Każda szkoła mundurowa ustala swój własny próg punktowy, który muszą przekroczyć kandydaci, aby mieć szansę na przyjęcie. Próg ten zależy od liczby miejsc w szkole oraz poziomu konkurencji wśród kandydatów.

Progi punktowe mogą się różnić w zależności od szkoły i roku rekrutacji. Zazwyczaj wynoszą one od 100 do 200 punktów, choć w niektórych przypadkach mogą być wyższe. Im bardziej prestiżowa szkoła i większa konkurencja, tym wyższy próg punktowy.

Warto śledzić informacje na stronie internetowej wybranej szkoły mundurowej, aby poznać aktualne progi punktowe i dostosować swoje przygotowania do wymagań rekrutacyjnych.

Dodatkowe kryteria rekrutacyjne

Poza ocenami i wynikami egzaminu ósmoklasisty, szkoły mundurowe biorą pod uwagę także inne czynniki w procesie rekrutacyjnym. Należą do nich:

 • Sprawność fizyczna – kandydaci muszą przejść testy sprawnościowe, które sprawdzają ich kondycję, siłę i wytrzymałość. Dobre wyniki testów mogą zwiększyć szanse na przyjęcie.
 • Stan zdrowia – kandydaci muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole mundurowej. Niektóre schorzenia mogą dyskwalifikować kandydata.
 • Niekaralność – kandydaci nie mogą mieć konfliktów z prawem ani być karani za przestępstwa.
 • Predyspozycje psychologiczne – kandydaci muszą przejść testy psychologiczne, które sprawdzają ich odporność na stres, umiejętność pracy w grupie oraz predyspozycje do służby mundurowej.

Spełnienie tych dodatkowych kryteriów jest równie ważne jak osiągnięcie odpowiednich wyników w nauce.

Przygotowanie do rekrutacji

Aby zwiększyć swoje szanse na przyjęcie do szkoły mundurowej, warto odpowiednio się przygotować. Oto kilka wskazówek:

 • Zadbaj o dobre oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, szczególnie z przedmiotów punktowanych w rekrutacji.
 • Przygotuj się do egzaminu ósmoklasisty, rozwiązując arkusze z poprzednich lat i uczestnicząc w dodatkowych zajęciach.
 • Rozwijaj swoje zainteresowania i umiejętności poprzez udział w konkursach, olimpiadach, wolontariacie czy zajęciach sportowych.
 • Zadbaj o sprawność fizyczną, ćwicząc regularnie i przygotowując się do testów sprawnościowych.
 • Zbierz potrzebne dokumenty, takie jak zaświadczenie lekarskie, opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli jest wymagana) oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia pozaszkolne.

Im lepiej przygotujesz się do rekrutacji, tym większe będziesz mieć szanse na przyjęcie do wymarzonej szkoły mundurowej.

Alternatywne ścieżki kształcenia

Jeśli nie uda Ci się dostać do szkoły mundurowej za pierwszym razem, nie zniechęcaj się. Istnieją alternatywne ścieżki kształcenia, które mogą przybliżyć Cię do realizacji marzeń o służbie mundurowej:

 • Klasy mundurowe w zwykłych liceach i technikach – wiele szkół ponadpodstawowych oferuje klasy o profilu mundurowym, które przygotowują do służby w wojsku, policji czy straży pożarnej.
 • Szkoły policealne – po ukończeniu liceum lub technikum możesz kontynuować naukę w szkole policealnej o profilu mundurowym, zdobywając konkretny zawód.
 • Studia wojskowe – po maturze możesz ubiegać się o przyjęcie na studia wojskowe, które przygotowują do służby w armii na stanowiskach oficerskich.

Niezależnie od wybranej ścieżki, ważne jest, aby nie rezygnować z marzeń i konsekwentnie dążyć do celu.

Podsumowanie

Dostanie się do szkoły mundurowej wymaga spełnienia określonych wymagań rekrutacyjnych, w tym osiągnięcia odpowiednich ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Najważniejsze są oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz przedmiotów przyrodniczych.

Oprócz ocen, brane są pod uwagę także wyniki egzaminu ósmoklasisty, dodatkowe osiągnięcia oraz predyspozycje fizyczne i psychologiczne kandydata. Warto odpowiednio przygotować się do rekrutacji, dbając o dobre wyniki w nauce, rozwijając swoje zainteresowania i umiejętności oraz ćwicząc sprawność fizyczną.

Przeczytaj również

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj