Metoda „dociekań filozoficznych” Ludwiga Wittgensteina

InfantylnyEdukacjaNauczanieMetoda "dociekań filozoficznych" Ludwiga Wittgensteina

Wyobraź sobie, że jesteś uczestnikiem fascynującej gry, w której słowa nie mają stałych znaczeń, a ich sens zmienia się w zależności od kontekstu i sposobu użycia. Taka właśnie rewolucyjna wizja języka została przedstawiona w jednym z najbardziej wpływowych dzieł filozoficznych XX wieku – „Dociekaniach filozoficznych” Ludwiga Wittgensteina. Na czym polega metod „dociekań filozoficznych” oraz jak ją wykorzystać w praktyce?

Czym są dociekania filozoficzne?

„Dociekania filozoficzne” to jedno z najbardziej wpływowych dzieł filozoficznych XX wieku, napisane przez austriackiego filozofa Ludwiga Wittgensteina. Książka została opublikowana po raz pierwszy w 1953 roku, trzy lata po śmierci autora. Wittgenstein w swoim dziele podejmuje fundamentalne kwestie dotyczące języka, znaczenia, umysłu i filozofii.

Głównym celem „Dociekań filozoficznych” jest krytyka tradycyjnego podejścia do języka i znaczenia, które Wittgenstein uważał za błędne. Filozof argumentuje, że znaczenie słów nie jest określone przez mentalne reprezentacje lub definicje, ale raczej przez sposób, w jaki są one używane w różnych kontekstach i praktykach językowych, które nazywa „grami językowymi”.

Język i znaczenie

Wittgenstein w „Dociekaniach filozoficznych” przedstawia rewolucyjne podejście do języka i znaczenia. Według niego, znaczenie słowa nie jest określone przez obiekt, do którego się odnosi, ale przez sposób, w jaki jest ono używane w języku. Filozof odrzuca ideę, że słowa mają stałe, niezmienne znaczenia, które można zdefiniować niezależnie od kontekstu.

Wittgenstein argumentuje, że język jest narzędziem, którego używamy do różnych celów i w różnych kontekstach. Znaczenie słów jest nierozerwalnie związane z praktykami językowymi, w których są one używane. Filozof podkreśla, że nie ma jednego, uniwersalnego znaczenia słów, ale raczej wiele różnych znaczeń, zależnych od kontekstu i sposobu użycia.

Gry językowe

Kluczowym pojęciem w „Dociekaniach filozoficznych” jest koncepcja gier językowych. Wittgenstein używa tej metafory, aby podkreślić, że język funkcjonuje podobnie do gry, z własnymi regułami, celami i praktykami. Różne gry językowe mają różne reguły i cele, a znaczenie słów jest określone przez ich rolę w danej grze.Przykładami gier językowych mogą być:

 • Wydawanie poleceń i reagowanie na nie
 • Opisywanie wyglądu przedmiotu
 • Opowiadanie dowcipów
 • Składanie kondolencji

W każdej z tych gier językowych słowa mają inne znaczenie i funkcję. Wittgenstein podkreśla, że nie ma jednego, uniwersalnego języka, ale raczej wiele różnych gier językowych, które są ze sobą powiązane i nakładają się na siebie.

Filozofia umysłu

Wittgenstein w „Dociekaniach filozoficznych” podejmuje również kwestie związane z filozofią umysłu. Krytykuje on tradycyjne podejście do umysłu, które traktuje go jako rodzaj wewnętrznego teatru, w którym odbywają się procesy mentalne. Według Wittgensteina, pojęcia mentalne, takie jak ból, myśl czy intencja, nie odnoszą się do ukrytych, wewnętrznych stanów, ale są definiowane przez sposób, w jaki są używane w języku i praktykach społecznych.

Filozof argumentuje, że nie ma sensu mówić o prywatnym języku, który opisywałby wewnętrzne stany mentalne, ponieważ język z natury jest publiczny i społeczny. Wittgenstein odrzuca ideę, że możemy mieć bezpośredni, uprzywilejowany dostęp do własnych stanów mentalnych, niezależnie od języka i praktyk społecznych, w których uczestniczymy.

Analiza konceptualna

„Dociekania filozoficzne” są przykładem analizy konceptualnej, która jest kluczową metodą filozoficzną Wittgensteina. Polega ona na badaniu sposobu, w jaki używamy pojęć w języku i praktykach społecznych, w celu rozjaśnienia ich znaczenia i rozwiązania problemów filozoficznych.

Wittgenstein uważa, że wiele problemów filozoficznych wynika z błędnego użycia języka i niejasności pojęciowych. Zadaniem filozofii jest rozplątanie tych niejasności i ukazanie, jak działają nasze pojęcia w różnych kontekstach i grach językowych. Filozof podkreśla, że celem analizy konceptualnej nie jest odkrycie ukrytej istoty pojęć, ale raczej opis sposobu, w jaki są one używane w praktyce.

Reguły i praktyki językowe

Wittgenstein w „Dociekaniach filozoficznych” kładzie duży nacisk na rolę reguł i praktyk językowych w kształtowaniu znaczenia. Według niego, znaczenie słów nie jest określone przez mentalne stany czy prywatne definicje, ale przez publiczne reguły i praktyki, które regulują ich użycie.

Filozof argumentuje, że reguły językowe nie są czymś, co istnieje niezależnie od praktyki, ale są nieodłącznie związane ze sposobem, w jaki używamy języka. Nie ma sensu mówić o regułach językowych w oderwaniu od konkretnych praktyk i kontekstów, w których są one stosowane. Wittgenstein podkreśla, że podążanie za regułą jest praktyką społeczną, która wymaga uczestnictwa we wspólnocie językowej.

Praktyczne zastosowania

Metoda „dociekań filozoficznych” może być stosowana nie tylko w filozofii, ale również w innych dziedzinach, takich jak:

 • Antropologia – do badania różnic kulturowych w użyciu języka i praktykach społecznych.
 • Psychologia – do analizy sposobu, w jaki ludzie używają pojęć związanych z emocjami, myślami i zachowaniami.
 • Teoria literatury – do badania, jak język jest używany w tekstach literackich i jak kształtuje ich znaczenie.
 • Komunikacja – do analizy nieporozumień i konfliktów wynikających z różnic w użyciu języka.

Stosując metodę Wittgensteina w praktyce, należy pamiętać, że celem nie jest formułowanie ostatecznych odpowiedzi, ale raczej ciągłe kwestionowanie i rozjaśnianie sposobu, w jaki używamy języka.

Podsumowanie

„Dociekania filozoficzne” Ludwiga Wittgensteina to dzieło, które zrewolucjonizowało sposób myślenia o języku, znaczeniu i umyśle. Filozof odrzuca tradycyjne podejście do tych zagadnień i proponuje nowe, oparte na koncepcji gier językowych i analizie konceptualnej.Główne tezy „Dociekań filozoficznych” to:

 • Znaczenie słów jest określone przez sposób ich użycia w różnych kontekstach i grach językowych.
 • Nie ma jednego, uniwersalnego języka, ale wiele różnych gier językowych z własnymi regułami i praktykami.
 • Pojęcia mentalne są definiowane przez sposób, w jaki są używane w języku i praktykach społecznych, a nie przez prywatne, wewnętrzne stany.
 • Celem analizy konceptualnej jest opis sposobu, w jaki używamy pojęć w praktyce, a nie odkrycie ich ukrytej istoty.
 • Reguły językowe są nieodłącznie związane z praktykami społecznymi i wymagają uczestnictwa we wspólnocie językowej.

„Dociekania filozoficzne” pozostają jednym z najbardziej wpływowych i dyskutowanych dzieł filozoficznych XX wieku. Idee Wittgensteina zrewolucjonizowały nie tylko filozofię języka i umysłu, ale miały również daleko idące konsekwencje dla innych dziedzin, takich jak antropologia, psychologia czy teoria literatury.

Przeczytaj również

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj